Presentació premi urbanisme espanyol 2021

No vas poder assistir a la presentació del premi d’urbanisme espanyol 2021?

Des d’aquest enllaç pots recuperar el vídeo de la presentació que va efectuar la Carmen Santana, arquitecta i sòcia d’Archikubik.

Al cor de la ciutat d’Ivry-sur-Seine (Val de Marne), el projecte urbanístic de l’Agrociutat Gagarine Truillot és un exemple paradigmàtic de regeneració urbana en un sector ANRU (sector identificat com prioritari per la Agència Nacional de la Renovació Urbana).

Aquesta ZAC (Zona d’Ordenació Concertada) portada per GPA – EPA ORSA, desenvolupa els valors del mixed-use, els nous usos, la cocreació amb els habitants, el que ja existeix, l’economia circular i solidària i la desestandardització dels nostres modes de vida.

Dins d’un barri tranquil que afavoreix la mobilitat dels vianants, el projecte ofereix una ciutat de proximitat, unida i apropiable, on l’espai públic i la vegetació són una autèntica oportunitat de cohesió social i creen autèntics paisatges agrícoles en zones urbanes denses.

El plantejament urbanístic de transició, acompanyat per la Galeria Municipal d’Art Contemporani Fernand Léger, ha proposat des del principi una reflexió al voltant de la memòria col·lectiva i la poesia del lloc.

L’equip que ha treballat al projecte ha estat:

Client: Grand Paris Aménagement – EPA ORSA
Urbanista: Archikubik
Sociòleg: Ville Hybride
Paisatgistes: La Compagnie du Paysage
Bioclimàtica: Franck Boutté Consultors
Enginyeria: EPDC
Sanejament: Prolog Ingénierie
Acústica: Altia

I l’enorme ecosistema que dona a aquest projecte tota la seva riquesa.