Premis de la SCOT per a estudiants 2022

Benvolgudes i benvolguts agrupats,
Us informem sobre la 13a convocatòria del Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori per a estudiants. Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme. L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços dels professionals, dels tècnics i dels ens de l’Administració en la millora i la innovació de l’urbanisme dels territoris de llengua catalana i, particularment, la introducció en els instruments i processos de planejament urbanístic i en els projectes urbans dels criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, concertació interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat. l projecte amb les mateixes condicions que les explicades anteriorment.

Ofert a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana o territorial de Catalunya, o bé a un projecte o proposta d’ordenació d’una àrea territorial o urbana de Catalunya.

Es valorarà especialment la capacitat d’anàlisi de l’àmbit estudiat, el rigor en la diagnosi, la innovació en el plantejament del treball i la coherència, si escau, en les propostes d’ordenació i/o actuació.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2018.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Els candidats han de presentar un resum del treball d’un màxim de quaranta pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina) i escrit en català.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del resum del treball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* Un exemplar del resum del treball imprès en format ISO A4 o ISO A3 —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

El jurat pot demanar els treballs complets als candidats seleccionats a fi d’estudiar-los amb més detall.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023
Per presentar candidatures >>

Esperem que sigui del vostre interès.
Atentament,

AAUC