“In memoriam” Oriol Bohigas (1925-2021)

(c) Agàpit Borràs

El passat dimarts 30 de novembre ens va deixar, als 95 anys, el nostre mestre i amic Oriol Bohigas.

 Defensava l’urbanisme entès com a projecte urbà, i tenia molta raó en establir una estreta relació entre el planejament i el projecte arquitectònic.

Aquesta forma d’entendre l’arquitectura i l’urbanisme -no pas com un treball dissociat fruit d’un planejament abstracte, sinó complementari- continua essent de molta utilitat i en molts casos, encara avui, una assignatura pendent. El mestre tenia molta raó.

Això ho va posar de manifest ja quan va ser professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB (1964-1966), quan el 1971 va ser readmès com a Catedràtic de Composició després de la Caputxinada i quan va ser Director de la mateixa ETSAB (1977-1980).

Va ser el seu company Josep Mª Martorell qui el va orientar cap a l’arquitectura. Tots dos varen ser companys d’estudis a la ETSAB i en acabar la carrera l’any 1951, varen començar a treballar plegats.

L’any 1962 David Mackay es va incorporar a l’equip i es va formar l’estudi MBM (Martorell, Bohigas, Mackay). Des de l’inici del seu treball professional, Oriol Bohigas conjuntament ja amb Josep Mª Martorell, varen participar en la fundació del Grup R juntament amb Sostres, Pratmarsó, Gili, Coderch, Moragas i Gallissà, Ribas i Piera, entre d’altres.

El Grup R, va ser decisiu en la connexió de l’arquitectura i l’urbanisme de Catalunya agafant el relleu del GATCPAC liderat per Josep Lluís Sert. Amb aquesta connexió es va produir un interessant treball d’investigació del Moviment Modern, que va promoure encara més el rebuig al monumentalisme de l’arquitectura de la dictadura franquista. Certament les referències al britànic Rogers i a l’italià Gregotti tampoc quedaven llunyanes.

El seu compromís amb la ciutat va ser decisiu i rigorós: Delegat d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona(1980-1984) i Regidor de Cultura (1991- 1994).

Certament, després dels anys de desgavell urbanístic i arquitectònic de l’alcalde Porcioles (1957-1973), va ser un encert de l’alcalde Narcís Serra escollir Oriol Bohigas per a reordenar la ciutat.

El treball que ha fet Bohigas a Barcelona ha estat immens, i prou que el coneixem, però el que també és molt interessant és que la seva pedagogia s’ha estès arreu del territori de Catalunya.

Tanmateix l’alcalde Pasqual Maragall i l’arquitecte Oriol Bohigas, han estat claus per la ciutat de Barcelona, en la seva gestió i en la resolució dels problemes de la ciutat:  projectar la Barcelona Olímpica del 92, prioritzar els valors democràtics i els espais públics, valoració del centres històrics, – Modernisme i Patrimoni arquitectònic -, apostar per l’arquitectura moderna i establint relacions internacionals, dignificar les perifèries i promoure la cohesió social de la ciutadania.

“Som allò que sembrem”

Doncs Oriol Bohigas ha fet una bona sembrada i ara tenim una molt bona collita arreu del territori.

L’urbanisme com a projecte urbà, no deixa de ser una afirmació que segurament signaria també el mestre Vitrubi.

Oriol Bohigas: seguiràs sempre amb nosaltres

Una abraçada a Beth Galí i a tota la seva família.

AAUC