AGORA d’URBANISME 2018 Vídeos de la jornada

Des d’aquests dos links podeu visualitzar els vídeos de l’àgora d’urbanisme 2018.