AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES URBANISTES DE CATALUNYA

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Entrar Contacte

Presentació

“L’AAUC és de tots aquells que tenen l’esperit de servir a la societat des del camp de l’urbanisme”.

Paraules de Josep Maria Llop, president de l’AAUC des de la seva fundació fins l’any 2001, en la presentació del llibre “AAUC 10 anys, 1989-1999, Memòria de les activitats de l’Agrupació”

Club de Lectura del "Model Barcelona" al projecte dels territoris metropolitans

NOVETATS

ACTIVITATS