Què  és l’Àgora d’Urbanisme?

L’Àgora d’Urbanisme és un espai per fer balanç del què ha passat a Catalunya durant l’any en el camp de la planificació.

Una plataforma de difusió, coneixement i debat en la qual es presenten una selecció de treballs avaluats per les onze Comissions Territorials d’Urbanisme a Catalunya i que destaquen per la seva qualitat, per innovar o per actuar en un espai d’especial rellevància.

El dia 7 de maig de 2019 es va celebrar la primera Àgora d’Urbanisme. Podeu accedir als vídeos de la jornada, descarregar-vos les presentacions o veure un mapa de localització dels projectes clicant sobre aquestes imatges:

Videos Presentacions Mapa

Vols més informació sobre l’Àgora?

Els orígens de l’Àgora cal cercar-los bàsicament en dues raons: per un part, en els objectius de la recent Llei d’Arquitectura: “el foment de la qualitat arquitectònica i urbanística”; i per una altra part en la necessitat de fer visible l’activitat urbanística a Catalunya a través del treball que estan fent els arquitectes representants del COAC a les diferents Comissions Territorials d’Urbanisme.

Totes dues raons es varen recollir en el conveni de col·laboració signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), el Col·legi d’Arquitctes(COAC) i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) amb l’objecte principal de “organitzar cada any, de forma conjunta i solidària, un jornada o espai de debat similar que portarà per nom “AGORA d’URBANISME” quin objectiu serà presentar i debatre els treballs més rellevants i/o significatius que cada any hauran estat avaluats per les onze diferents Comissions Territorials d’Urbanisme”.

La preselecció dels plans: el paper dels representants del COAC a les Comissions Territorials d’Urbanisme

Durant l’any 2018 s’han celebrat un total de 70 comissions territorials d’urbanisme.

Els representants del COAC, a través de l’AAUC, han escollit un total de 40 projectes que, segons el seu punt de vista, destaquen per la seva qualitat, per innovar en algun aspecte relacionat amb la pràctica de l’urbanisme o bé per actuar en un lloc emblemàtic.

Junta Directiva AAUC – representants a les comissions d’urbanisme

La selecció final a través del Consell d’experts

Un cop feta aquesta selecció, un consell d’experts format per membres del Col·leciu Sòcrates de l’AAUC ha acabat d’escollir els 15 projectes que es varen presentar a l’Àgora d’Urbanisme, agrupant-los en 5 blocs temàtics: Projectes territorials i d’ordenació urbana, projectes de fragments urbans, Patrimoni a l’espai rural, Usos i activitats urbanes i Projectes en l’espai rural

Reunió amb el Consell d’experts

L’Àgora d’Urbanisme 2019

Finalment, el dia 7 de maig es va celebrar l’Àgora d’Urbanisme, amb el programa que podeu veure aquí i l’assistència de 210 persones que van omplir la sala d’actes del COAC durant 10 hores seguides!

Imatge de la primera Àgora d’Urbanisme (7 de maig de 2019)