Presentació

“L’AAUC és de tots aquells que tenen l’esperit de servir a la societat des del camp de l’urbanisme”. Aquestes paraules de Josep Maria Llop, president de l’AAUC des de la seva fundació fins l’any 2001, en la presentació del llibre “AAUC 10 anys, 1989-1999, Memòria de les activitats de l’Agrupació”, sintetitzen el caràcter de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya. Servir a la societat com expressió de la voluntat d’estar presents en aquells llocs on podem contrastar els nostres coneixements i experiències, i on podem aprendre des de la proximitat a les demandes i necessitats de la nostra societat. Professionals que responen a aquestes demandes des dels camps de l’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatge.

Estar en els llocs, obrir la participació als companys implicats en els projectes i a tots aquells altres interessats en conèixer’ls i debatre’ls, en un entorn alhora rigorós i confortable, ha estat i vol seguir sent el tarannà de les activitats de l’Agrupació. Una tasca que vol continuar amb l’organització de visites, debats, viatges, formes diverses de combinar l’interès professional en temes concrets amb l’intercanvi relaxat i obert d’opinions.

En els esdeveniments que s’estan produint al voltant del tema del paisatge l’Agrupació vol i ha d’estar present.. El paisatge és una opció estratègica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (creació de l’Oficina del Paisatge, co-organització de la Biennal Europea del Paisatge, Premi Rosa Barba, …), i especialment és un tema essencial entre els arquitectes urbanistes, i ha estat una tradició en l’AAUC, des dels seus orígens, la preocupació, el debat, la reflexió sobre molts temes on el paisatge ha estat present.

Com expressió d’aquest interès permanent, l’Agrupació ha decidit, amb la ratificació del Col·legi, modificar el seu reglament per obrir-se a altres professionals amb formació i experiència sobre l’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatge, en aquest darrer cas clarament als nous professionals provinents de la titulació que s’ha iniciat a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.”

Teniu l’Agrupació a la vostra disposició,

Josep M. Vilanova, President AAUC
Maig de 2005