Junta directiva AAUC 2022

Benvolguts, benvolgudes

Segons els estatuts de l’agrupació, la Junta Directiva està formada per:

  • els membres electes i els vocals funcionals (que conformen la Junta Executiva),
  • els vocals territorials nomenats per les demarcacions del col·legi,
  • i els vocals representants de les seccions específiques.

Des de les darreres eleccions per escollir els membres electes, celebrades el 12 d’abril de 2018, hi ha hagut alguns canvis pel que fa als vocals territorials nomenats per les demarcacions i també en el si de la junta executiva.

Us adjuntem en aquest post la composició actual de la Junta Executiva i Directiva i donem la benvinguda als nous vocals funcionals.

 

Junta executiva (membres electes)
President: Sebastià Jornet
Vicepresident: Robert Juvé
Tresoreria: Sara Mas
Secretaria: Georgina Vázquez
Vocal funcional: Rosina Vinyes
Vocal funcional: Gemma Sola (NOVA)
Vocal funcional: Elena Amat
Vocal funcional: Kevin Penalva
Representants de les demarcacions
Barcelona: Santi Juan
Ricard Casademont
Camil Queraltó
 Comarques centrals: Josep Ma. Claparols
Tarragona: Juan Manuel Zaguirre
Ebre: Josep Raventós
Girona: Lluis Gratacós
Lleida: David Portolés
Luís Garcia-Oteyza
Joan Marquet
Vocal de la secció de paisatge
Alfred Fernández de la Reguera