Junta Directiva AAUC 2022 (desembre)

Benvolguts, benvolgudes

El passat 13 de desembre, en assemblea extraordinària, es va ratificar la única candidatura presentada per la Junta Executiva de l’AAUC, que queda definida tal i com es mostra en el quadre següent.

Junta executiva (membres electes)
President: Sebastià Jornet
Vicepresident: Robert Juvé
Tresoreria: Kevin Penalva
Secretaria: Georgina Vázquez
Vocal funcional: Rosina Vinyes
Vocal funcional: Gemma Sola