Junta Directiva AAUC 2020 (actualització)

Benvolguts, benvolgudes

Segons els estatuts de l’agrupació, la Junta Directiva està formada per:

  • els membres electes i els vocals funcionals (que conformen la Junta Executiva),
  • els vocals territorials nomenats per les demarcacions del col·legi,
  • i els vocals representants de les seccions específiques.

Des de les darreres eleccions per escollir els membres electes, celebrades el 12 d’abril de 2018, s’han incorporat dues persones més com a vocals funcionals a la Junta Executiva, hi ha hagut alguns canvis pel que fa als vocals territorials nomenats per les demarcacions i el secretari electe ha renunciat al seu càrrec per motius personals.

Us adjuntem en aquest post la composició actual de la Junta Executiva i Directiva i donem la benvinguda als nous vocals funcionals i territorials. També volem agrair la tasca realitzada al secretari i vocals territorials sortints.

 

Junta executiva (membres electes)
President: Sebastià Jornet
Vicepresident: Robert Juvé
Tresoreria: Sara Mas
Secretaria: Robert Juvé (en funcions)
Vocal funcional: Rosina Vinyes
Vocal funcional: Georgina Vázquez
Vocal funcional: Elena Amat (NOVA)
Vocal funcional: Kevin Penalva (NOU)
Representants de les demarcacions
Barcelona: Santi Juan
Ricard Casademont
Camil Queraltó (NOU)
 Comarques centrals: Josep Ma. Claparols
Tarragona: Juan Manuel Zaguirre
Ebre: Josep Raventós
Girona: Lluis Gratacós (NOU)
Lleida: David Portolés (NOU)
Luís Garcia-Oteyza
Joan Marquet (NOU)
Vocal de la secció de paisatge
Alfred Fernández de la Reguera