Jornada sobre les modificacions introduïdes al text refós de la Llei d’Urbanisme

Benvolgudes i benvolguts agrupats,

Us informem sobre la Jornada que organitza l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb la col·laboració de la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC sobre les modificacions introduïdes al text refós de la llei d’urbanisme per la llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Amb la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic aprovada el març de 2023 s’han incorporat diversos aspectes que afecten el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Amb aquesta jornada tècnica, volem donar a conèixer i exposar detalladament els canvis i les novetats incorporats en la legislació urbanística, així com els efectes que s’esperen amb aquests. Atesa la complexitat de la temàtica volem resoldre els dubtes que puguin sorgir a causa de possibles interpretacions.

És indubtable, que la Llei d’acompanyament ha afectat la legislació urbanística, i son les tècniques i els tècnics i juristes dels diferents àmbits qui han d’aplicar i interpretar la normativa.

La jornada és oberta a tothom, però cal que us inscriviu mitjançant el següent enllaç.

Us detallem el programa:
9.30 h – Presentació

  • Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre
  • Sr. Sebastià Jornet, president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)

9.45 h – Modificacions introduïdes al text refós de la llei d’urbanisme per la llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Moderador: Sr. Sergi Penedès, secretari general adjunt de l’ACM i director de la FMIT

  • Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Torn de preguntes

11.30 h – Cloenda

Per a més informació >>

Esperem que sigui del vostre interès.

Moltes gràcies i bon estiu,