Text refós de la Ley de Suelo 2/2008 i Ley 3/2008 (RRR)

Gràcies als companys de Promo Assessors Consultors podem disposar del Text Refós de la Ley de Suelo 2/2008 amb les modificacions introduïdes per la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.http://www.coac.net/AAUC/LEGISLACIO/2013%2008%2004_TRF%20LeySuelo2008%20i%20LeyRRR2013.pdf

read more