Reglament de l’AAUC

L’assemblea General Extraordinària del COAC, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2017, va aprovar el text refós del reglament de l’Agrupació. Podeu consultar aquí el reglament.

read more