Manifest de suport a la unió del tramvia per la Diagonal

Amb motiu de la votació de la proposta de connexió dels dos tramvies per la Diagonal, que es realitzarà el proper 23 de març al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i…

read more

Front l’esgotament d’un model, cap a un urbanisme responsable

Fruit dels debats realitzats a Madrid i Cartagena durant l’any 2015 organizats per la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, a petició del Plenario del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en la sessió realitzada a Màlaga l’octubre de 2014, es va redactar un document amb l’objectiu de renovar les bases conceptuals i…

read more