Assemblea general ordinària 2023 03 21

Benvolgudes i benvolguts agrupats,
Us recordem que l’Assemblea General Ordinària 2023 de l’AAUC se celebrarà el dimarts 21 de març de 2023, a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona.

En aquesta ocasió, tindrà lloc en format híbrid, presencial a la Sala Mirador del COAC (8a planta) i també hi podreu participar en línia a través d’un enllaç de connexió mitjançant Teams.

Tanmateix, us informem que les votacions es faran presencialment, de manera ordinària (a mà alçada) podent fer ús de la delegació de vot de conformitat amb l’article 13 del Reglament de l’AAUC.

Els membres numeraris de l’AAUC que no pugueu assistir presencialment podeu fer arribar la vostra delegació de vot mitjançant correu electrònic, aauc@coac.net.

Amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA DEFINITIU: 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària del 22 de febrer del 2022 i assemblea general extraordinària de 13 de desembre del 2022.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats dutes a terme durant l’any 2022.
  3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost de 2022.
  4. Ratificació beques Àgora Urbanisme.
  5. Proposta d’activitats per l’any 2023.
  6. Proposta del pressupost per l’any 2023.
  7. Evolució agrupats

ANNEX DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA
Us hi esperem!