Assemblea general ordinaria 2022 12 13

Benvolguts i benvolgudes,

La Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, convoca l’Assemblea General Ordinària el dimarts 13 de desembre de 2022 a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona, a la sala Mirador del COAC (Pl. Nova, 5, 8a planta) amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2. Eleccions per renovar els càrrecs electes de la Junta Directiva:

– President/presidenta

– Vicepresident/vicepresidenta

– Secretari/secretària

– Tresorer/tresorera

3. Escrutini i proclamació de candidats electes

4. Comunicació dels vocals funcionals proposats per la Junta directiva electa i posterior ratificació de la proposta per l’Assemblea mitjançant votació a mà alçada.

5. Precs i preguntes

Per facilitar la participació a les eleccions es detallen a continuacio les normes relatives a les eleccions, aprovades per la Junta Directiva de l’Agrupació.

Us hi esperem!

Cordialment,

 

Sebastià Jornet

President AAUC