Visita al Centre Direccional de Cerdanyola

El Centre Direccional de Cerdanyola fou concebut en el PGM de 1976 com una nova centralitat d’interès supramunicipal, dividida en cinc àrees desenvolupables mitjançant plans parcials que han anat donant lloc a l’ actual Parc Tecnològic del Vallès i a la Universitat Autònoma de Barcelona. La resta ha estat objecte de diversos instruments de planejament, havent-se materialitzat una part significativa a través del Consorci Urbanístic format per l’Incasòl i l’Ajuntament de Cerdanyola, que ha expropiat més de 400 Ha i urbanitzat i edificat part d’aquests sòls, entre els quals sens dubte destaca la construcció i posta en funcionament del Sincrotró Alba. (font imatge: www.parcdelalba.cat)

Recents sentencies han conduit a la formulació i aprovació definitiva d’un Pla Director Urbanístic que emmarca novament aquest complex procés de desenvolupament d’un dels àmbits del territori català mes significatius, complexes i estratègics .

L’ AAUC ha organitzat una visita per la tarda del 18 de setembre amb una doble finalitat: per un costat conèixer a través dels redactors i gestors del Pla Director els aspectes cabals de les decisions preses envers l’ ordenació i l’estructura dels usos, la mobilitat generada , l’ encaix territorial , la problemàtica ambiental , la dimensió econòmica i estratègies de programació,… per altra costat poder visitar les instal·lacions del Sincrotró Alba. El programa detallat es facilitarà properament.

Sincrotó (Font: www.parcdelalba.cat)

Viaducte Can Fatjó (Font: www.parcdelalba.cat)

més informació:

PDU per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola (RPUC)
Parc de l’Alba

One thought on “Visita al Centre Direccional de Cerdanyola

Comments are closed.