Urbanizar la tecnología en la sociedad conectada

El passat dia 25 de  novembre en Manu Fernández ( www.ciudadesaescalahumana.org/) ens va oferir la conferència:

Urbanizar la teconlogía en la sociedad conectada

“Al voltant del concepte de smart city s’han creat unes enormes expectatives per a la gestió urbana que amb prou feines s’estan acomplint. Quins són els mites sobre les smart cities que el discurs institucional predominant ha anat escampant (eficiència operativa, sostenibilitat, simplificació, neutralitat de les dades, despolitització, suficiència tecnològica). Les smart cities només atenyeran el seu vertader sentit quan els ciutadans es facin seves les noves tecnologies, quan es reverteixin les estratègies imposades per les grans corporacions tecnològiques.”

La conferència va servir per reflexionar respecte quin ha de ser el paper i l’actitud dels urbanistes enfront la aplicació de noves tecnologies a la ciutat. Tot un repte.

Aquí podeu veure les imatges de la conferencia

En el debat posterior varen participar:

Adolf Sotoca Garcia
Doctor arquitecte, professor DUOT-UPC / CSA arquitectes, www.adolfsotoca.com

Sophie Demigneaux
Arquitecta, www.sophiedemigneux.com/

Arnau Andrés Gallart
Aquitecte, LaCol, www.lacol.org/

Martina Fabré
Estudiant arquitectura ETSAV