Urbanisme comparat: LILLE

L’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del COAC, dins el cinquè cicle de conferències d’urbanisme comparat, ha dedicat una sessió a la ciutat de Lille. La conferència, que a tenir lloc el passat 6 d’octubre a les 19 h, va anar a càrrec de l’arquitecte Oriol Clos.

SCoT de Lille Métropole

L’SCoT de Lille Métropole és un document de planejament que se situa entre els esquemes d’orientació regionals o els plans de desplegament de les grans polítiques estatals, i els Plans Locals d’Urbanisme, comunals o intercomunals, que determinen els usos i la regulació precisa del sòl.

La presentació de l’SCoT de Lille Métropole, en la propera sessió d’Urbanisme Comparat, és també un pretext per acostar-nos a les formes de planejament urbà actualment vigents a França.

Aquest document ha estat redactat per l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, a través del Syndicat Mixte du SCoT de Lille Métropole, que agrupa 133 municipis d’un àrea que comprèn 1.000 Km2 i 1,2 milions d’habitants.

Oriol Clos
(Barcelona, 1955)
El conferenciant és arquitecte titulat per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (UPC) l’any 1980. Fins a l’any 2000 exerceix com a arquitecte des del seu estudi privat a Barcelona, i com a professor associat d’urbanisme a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (1990-2002). Entre els anys 2001 i 2011 treballa per a l’Ajuntament de Barcelona, essent Director d’Urbanisme i Arquitecte en Cap (2006-2011). Els darrers quatre anys ha estat Director General de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole. Actualment, desenvolupa la seva activitat professional a Barcelona.