Junta Directiva AAUC 2018

Benvolguts, benvolgudes

Segons els nous estatuts de l’agrupació, la Junta Directiva està formada pels membres electes i els vocals funcionals (que conformen la Junta Executiva) més els vocals territorials nomenats per les demarcacions del col·legi i els vocals representants de les seccions específiques.

Atès que el passat 12 d’abril de 2018 es van celebrar eleccions per escollir els membres electes, us adjuntem en aquest post la relació dels agrupats que formen la nova Junta Executiva i també us enumerem la resta de vocals, en atenció dels darrers nomenaments que han efectuat les demarcacions.

 

Junta executiva (membres electes)
President: Sebastià Jornet
Vicepresident: Robert Juvé
Tresoreria: Sara Mas
Secretaria: Xavier Alarcón
Vocal funcional: Rosina Vinyes
Vocal funcional: Georgina Vázquez
Representants de les demarcacions
Barcelona: Santi Juan
Ricard Casademont
Josep Ma. Claparols
Tarragona: Juan Manuel Zaguirre
Ebre: Josep Ramon German
Girona: Anna Barceló
Lleida: Carles Saez
Luís Garcia-Oteyza
Miquel Duelo
Vocal de la secció de paisatge
Alfred Fernández de la Reguera