Esborrany modificació Ley de Suelo

Els companys de PROMO assessors-consultors, ens han fet arribar aquest primer document-esborrany, del que segurament més endavant serà una modificació de la vigent llei de sòl estatal. Sempre ha estat així, que en canviar els governs, es dicten noves normes i aquesta vegada no podia ser una excepció. En el document adjunt, per una lectura més àgil, s’ha destacat en gris, allò que es modifica i en groc, allò que s’afegeix

Es tracta encara d’un primer document molt embrionari i per tant, segur subjecte a moltes modificacions posteriors, però creiem que pot ser del vostre interès.

Altrament si creieu oportú fer algun comentari al respecte, no en dubteu que, en la mesura del possible, procurarem que sigui tingut en compte en el moment en que s’obri el debat de les al·legacions a aquest text legal.

Esborrany modificació Ley de Suelo