Eleccions AAUC 2014

D’acord amb el que estableix el Reglament AAUC aquest any 2014 conclou el termini de 4 anys dels càrrecs electes de l’AAUC, és a dir, president, secretari i tresorer. Per aquest motiu, la Junta Directiva reunida el passat dia 8 de juliol va acordar el següent:

1. Obrir un període de presentació de candidatures fins el 19 de setembre.
2. Els càrrecs a president, secretari tresorer es presentaran en una candidatura única amb un programa pels propers 4 anys.
3.  Els possibles formats de debat es realitzaran si s’escau, de comú acord i diàleg entre les diferents candidatures que es proclamin.
4. Les candidatures s’hauran de fer arribar a l’atenció del secretari de l’AAUC a: aauc@coac.net
5. Un cop finalitzat el període s’efectuarà la proclamació de candidatures per al coneixement dels agrupats.
6.  Convocar l’Assemblea anual de l’AAUC per al proper 18 d’octubre. (El lloc i hora exactes es concretaran en breu). En aquesta s’efectuarà l’elecció de càrrecs d’entre les candidatures presentades.

Per qualsevol comentari o aclariment us podeu dirigir a aauc@coac.net