Convocatòria per a la realització del treball Sistematització i edició dels continguts de les sessions “Urbanisme Comparat”

Durant aquests darrers anys l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya ha realitzat una sèrie de sessions amb el nom d’ “Urbanisme comparat”. L’objectiu d’aquestes ha estat conèixer les regles, procediments i els instruments que es fan servir en la pràctica professional de l’urbanisme en altres països, per tal de poder efectuar un exercici comparatiu respecte la nostra pràctica professional. Les sessions ja realitzades han estat les següents: França, Alemanya, Itàlia, Líban, Holanda, Japó, Finlàndia, Dinamarca i Londres. A aquestes cal incloure les sessions previstes en el quart cicle que s’està celebrant en aquests moments amb les sessions d’Argentina,Bèlgica i Suïssa. La documentació disponible de les sessions ja realitzades es pot consultar en aquest blog, l’apartat Jornades.

L’objecte del treball consistirà en la sistematització dels continguts de les sessions “Urbanisme Comparat” i l’edició d’un document a publicar. La sistematització dels continguts es realitzarà a partir de la plantilla que serà facilitada per l’AAUC, i que podrà ser adaptada en el procés de realització del treball. El treball també contempla la necessitat de cercar la informació necessària per tal de completar els continguts que no hagin aparegut en els sessions.

El termini per a la presentació de candidatures és del 26 d’octubre al 23 de novembre de 2015.

Podeu descarregar aquí les bases de la convocatòria