Representants a les Comissions territorials d’urbanisme

Benvolguts, benvolgudes Us posem en coneixement els noms dels actuals representants del Col·legi d’arquitectes a les comissions territorials d’urbanisme. Una cordial salutació, La Junta directiva COMISSIÓ Titular Suplent Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya Lluis Comeron i Graupera Sebastià Jornet i Forner Barcelona Robert Juvé i Morillo Rosina…

read more

Text refós de la Ley de Suelo 2/2008 i Ley 3/2008 (RRR)

Gràcies als companys de Promo Assessors Consultors podem disposar del Text Refós de la Ley de Suelo 2/2008 amb les modificacions introduïdes per la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.http://www.coac.net/AAUC/LEGISLACIO/2013%2008%2004_TRF%20LeySuelo2008%20i%20LeyRRR2013.pdf

read more