Junta Directiva AAUC 2020 (actualització)

Benvolguts, benvolgudes Segons els estatuts de l’agrupació, la Junta Directiva està formada per: els membres electes i els vocals funcionals (que conformen la Junta Executiva), els vocals territorials nomenats per les demarcacions del col·legi, i els vocals representants de les seccions específiques. Des de les darreres eleccions per escollir els…

read more

Junta Directiva AAUC 2018

Benvolguts, benvolgudes Segons els nous estatuts de l’agrupació, la Junta Directiva està formada pels membres electes i els vocals funcionals (que conformen la Junta Executiva) més els vocals territorials nomenats per les demarcacions del col·legi i els vocals representants de les seccions específiques. Atès que el passat 12 d’abril de…

read more

Junta directiva AAUC 2017 (actualització)

Benvolguts, benvolgudes Us relacionem el integrants actuals de la Junta directiva de l’AAUC, arran de la renúncia de l’anterior secretari, en Xavier Matilla, per motius personals. Una salutació JUNTA DIRECTIVA AAUC 2017 (actualització) JORNET I FORNER, SEBASTIÀ President VINYES I BALLBÉ, ROSINA Secretaria JUVÉ I MORILLO, ROBERT Tresorer BORRÀS I PLANA,…

read more