L’AAUC col·labora en l’al·legació presentada pel COAC a “L’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestruccturació administrativa i de promoció de l’activitat econòmica”

El dia 1 de juny de 2011 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) un edicte del departament de la Presidència pel qual se sotmet a informació pública “L’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica”. L’avantprojecte modifica normes de…

read more