Manifest de suport a la unió del tramvia per la Diagonal

Amb motiu de la votació de la proposta de connexió dels dos tramvies per la Diagonal, que es realitzarà el proper 23 de març al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i…

read more

Front l’esgotament d’un model, cap a un urbanisme responsable

Fruit dels debats realitzats a Madrid i Cartagena durant l’any 2015 organizats per la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, a petició del Plenario del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en la sessió realitzada a Màlaga l’octubre de 2014, es va redactar un document amb l’objectiu de renovar les bases conceptuals i…

read more

Declaració conjunta (AAUC-ACTU-SCOT) sobre el denominat projecte EUROVEGAS

Adjuntem el DOCUMENT CONJUNT SOBRE EL DENOMINAT PROJECTE EUROVEGAS que recentment hem consensuat l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes -Agrupació Catalana (AETU-ACTU), la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC). Des de la Junta directiva de l’AAUC us voldríem demanar que feu la màxima difusió…

read more