Pedalada: El canal de la Infanta

(c) Arxiu històric COAC Benvolguts/des: El mes de maig de 2019 es varen complir els 200 anys de vida del Canal de la Infanta, però gairebé no van tenir cap mena de ressò. Per contra, el Canal té molts més vestigis visibles a primera vista, que el Rec Comtal. I…

read more