Assemblea General Ordinària 2020 01 22

Benvolguts, benvolgudes

El passat 22 de gener de 2020 a la sala-biblioteca Manuel de Solà Morales del COAC, es va celebrar l’Assemblea Ordinària referida a l’any 2019

Podeu consultar aquí els documents que es van presentar en l’assemblea, que tenia ordre del dia:

  1. Acta relativa a l’assemblea ordinària del 2018
  2. Memòria Activitats 2019
  3. Proposta Activitats 2020
  4. Pressupost 2019 resum anual
  5. Proposta pressupost 2020