Assemblea Extraordinària 2018 04 12

Benvolguts, benvolgudes

La Junta directiva de l’AAUC, reunida el passat 7 de febrer de 2018, ha acordat convocar una Assemblea Extraordinària pel proper dia 12 d’abril de 2018, a les 17.00h, a la sala-biblioteca Manuel de Solà-Morales del COAC, planta 4 de l’edifci Arcs, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Eleccions directes per la Junta Directiva: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a.
  2. Ratificació, si s’escau, dels vocals funcionals que proposi l’equip electe de la nova Junta. El nombre de vocals funcionals serà d’entre 2 i 7, segons determini l’esmentat equip electe.
  3. Precs i preguntes.

Per fer efectives les delegacions de vot recollides a l’art. 13.1 del reglament, el membre numerari que vulgui delegar el vot caldrà que ho comuniqui abans del dia 3 d’abril a les 15h a través d’aquest mateix correu electrònic indicant en quin altre membre numerari ho delega, sense que cap d’ells pugui tenir més de cinc delegacions de vot.

A continuació de l’Assemblea, a les 19.00h, a la sala-biblioteca Manuel de Solà-Morales del COAC, celebrarem la primera sessió del 7è cicle d’urbanisme comparat dedicada a Dubai a càrrec d’Adrià Carbonell.

Us hi esperem!

 

Cordialment,