Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración i Renovación Urbanas

El Ministerio de Fomento ha redactat el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas que, entre d’altres, introduirà modificacions a la Ley de suelo 2/2008 vigent.

El període per poder presentar al·legacions, que finalitzà el passat 17 de març, ha estat sorprenentment curt i precipitat. No obstant, sol·licitem escriviu les vostres opinions i comentaris al respecte i mirarem de descobrir quins han de ser els canals per què puguin ser útils en el futur. En qualsevol cas adjuntem l’al·legació redactada i presentada per Sebastià Jornet.

Altrament, gràcies a Agustí Jover i Miquel Morell (promoacsa) disposem d’un document de treball amb la refosa de la Ley de Suelo modificada per l’Anteproyecto.